12 ноември 1944 г.

Завършвайки основното си образование в родното училище, д-р Петров учи в техникума по ветеринарна медицина в гр. Стара Загора. Продължава образованието си във Висшия медицински институт – гр. София. Професионалния си път като педиатър започва в Многопрофилната болница „Братан Шукеров“ гр. Смолян, където работи 8 години ординатор и зав. детско отделение. От 1981 година е на работа във ВМИ гр. Пловдив като асистент по педиатрия. Открива и е началник на детското интензивно отделение. Професионалната си кариера продължава в Многопрофилна болница за интензивно лечение гр. Пловдив – началник на отделение за новородени и недоносени деца.

Съавтор е на четири книги и автор на над 40 публикации в областта на педиатрията. Д-р Петров през 1982 г. получава първа награда на младите научни работници, отличник е на Министерството на здравеопазването. През 2006 г. е удостоен с приза „Достоен гражданин на град Пловдив“.