15 октомври 1939 г.

След завършване на основното си образование в родното село учи в гимназията в гр. Чепеларе. Полувисшето си образование получава в Учителския институт – Пловдив. Седем години е учителка по химия и биология в с. Славеино, Смолянско. От 1969 до 1992 г. е директор на Основно училище ,,Св. Св. Кирил и Методийй” в с. Момчиловци. През този период учителският колектив три пъти завоюва званието ,,Образцов колектив”. За постигнати високи резултати в учебно-възпитателната работа е назначена със значка ,,Отличник на МНП” и орден ,,Кирил и Методийй”. През 1985 г. е удостоена със званието ,,заслужил учител”.