10 октомври 1938 г.

Завършва прогимназия в родното училище и продължава образованието си в СПТУ по дървообработване гр. Смолян. След това учи в Гимназията ,,Васил Левски”- Райково.

Получава висше икономическо образование. Работи като преподавател, асистент и главен асистент в Центъра по управление на икономиката в гр. София. С темата ,,Усъвършенстване отрасловата структура на проишлеността” през 1977 г. му е присъдена научната степен доктор по икономика. От 1982 г. е доцент в УНСС – катедра ,,Икономическа социология и психология”. Професор е в Международния славянски институт – Москва. Чете лекции на студенти в Нов български университет, Технически университет и Варненския свободен университет.

Има над 10 основни публикации в областта на приложната икономика, маркетинга, предприемаческата дейност и мениджмъна.

Участва в разработването на международни и национални проекти.