26 април 1938 г.

След завършване на седмокласното си образование учи в Техникума по електротехника в гр. Карлово. Завършва МЕИ- София и има научна степен доктор на педагогическите науки. Основател и първи директор на Механотехникума ,,Христо Ботев” в гр. Смолян. През 1959 г. е един от първите основатели на ОНС гр. Смолян и отговаря за електрифициране на окръга.

Автор е на десетки публикации, а ,,Омагьосан свята” е първата му художествена творба. Втората такава под заглавие ,,Султански огън” излиза през 2006 година.