31 май 1936 г.

През 1950 г. завършва основното си образование. Специалността ,,техник-геолог” получава в Минния техникум – гр.Перник. Висшето си образование завършва в Минно-геоложкия институт – София и по-късно е асистент в същия. През 1970 г. защитава докторска дисертация и в продължение на 36 години работи в Минно-геоложкия университет – София. Хабилитиран е през 1979 г. като старши научен сътрудник, а от 1985 г. е доцент. Професор е от 2000-та година.

Преподавателската и научно-изследователската му дейност включва 16 учебника и монографии, над 100 научни публикации и 14 изобретения. Ръководител е над 40 научно-изследователски разработки.