25 юли 1933 г.

Седми клас завършва в родното село, а след това учи в Гимназията ,,Васил Левски” – Райково. Висшето си образование по специалността машинно инженерество и електроника получава в МЕИ – София. Като преподавател в този институт той получава званието ст. науч. съструдник ІІ степен. Доктор е на техническите науки по електроника. Двайсет години работи в Завода по микроелектроника в гр. Правец.