4 април 1931 г.

Прогимназия завършва в с. Момчиловци, а гимназия в гр.Чепеларе. През 1949/1950 г. е учител в родното село, а следващата – възпитател в с. Славеино, Смолянско.

Висшето си образование по геология завършва в Софийския университет ,,Св. Климент Охридски”. От 1960 до 1990 г. е преподавател в университета. Ръководител е на катедра и декан на чуждестранните студенти. Преподавал е в Геоложкия департамент на Университета в гр. Мануто – Мозамбик.

Има множество научни публикации върху стратиграфията и палеонтологията на кредитните отложения в България, научно-популярни статии и книги. Автор е на редица учебници.