НП „Заедно в изкуствата и спорта“ Модул 1 „Изкуства“

След одобрението на идейния ни проект, в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Момчиловци бе сформирана и стартира дейност група за народни песни с ръководители госпожа Елена Каневска-Андреева и господин Бисер Маневски.

По проекта ще бъдат осигурени осем народни носии за участници в групата.