„Вече сме грамотни!“ – Празник на буквите, подготвен под ръководството на госпожа Кетева и госпожа Касамска.
Песни, загадки, игри и много, много вълнение. Първолачетата изпратиха Букварчето и посрещнаха Читанката.

Техен гост беше и Пипи Дългото Чорапче.