Благодарим на РС ПБЗН Смолян!
Благодарим на Началник РС ПБЗН Смолян Васил Вълчев!
Благодарим на нашите герои – Ясен Бомбалов – водач на пожарен автомобил и Атанас Мусорлиев – пожарникар!
Благодарим на Костадин Андреев!
В резултат на силния вятър се скъсаха въжетата, крепящи винила с образите на братята Кирил и Методий – патрони на нашето училище.
Началник РС ПБЗН Смолян Васил Вълчев се отзова на молбата ни за помощ и резултатът е на лице – въжето бе подменено от Атанас Мусорлиев, Костадин Андреев и Ясен  Бомбалов.
БЛАГОДАРИМ!