Учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Момчиловци се включват в инициативите на Кмеството и Народно читалище „Светлина“, посветени на 100 годишнината от рождението на свещенник Константин Канев – духовен водач на с. Момчиловци.

В училището стартират ученически четения – от 25 април до 20 май 2017г. Четенията ще бъдат от книгата на К. Канев “Родопски сказания“ или други любими четива от автора.