На 15 септември открихме новата учебна 2017/2018 година. Специални гости на тържеството бяха: г-жа Дора Янкова – народен представител, кметът на с. Момчиловци – г-жа Сийка Суркова, кметът на с. Кутела – г-н Емил Стоянов и секретарят на НЧ „Светлина 1925“-с. Момчиловци – г-жа Васка Мавродиева.

С пожелание за здрава, щастлива и ползотворна учебна година!