На 18.12.2017 г от 15:30 часа в Народно читалище „Светлина 1925“ в с. Момчиловци се проведе училищно тържество с две публични изяви по проекта. Изяви на Група за извънкласни дейности в трети клас на ОУ -„Английски език – лесен и интересен“ с ръководител Ралица Такова- учител на щат в училището и Група за извънкласни дейности в първи клас на ОУ – „Сръчни ръце“ с ръководител Теодора Хаимова – учител на щат в училището. Целта на публичната изява е показване на резултатите от дейностите на групите, мотивиране на учениците за по-нататъшни успехи, придобиване на увереност в събственинте си възможности, изява на талантите и способностите на участниците пред обществеността и целия училищен екип.

Форматът е изложба на ученическа продукция, направена в групите през изминалите часове. Изложбата ще остане в читалището до големия новогодишен концерт в селото – на 30.12.2017г, който ще бъде посетен от хората в селото и много гости-туристи.

Поздрав към събитието поднсоха група по интереси „Народни танци“ с ръководител Кристина Наумоска – физическо лице.

Специално поканени гости на изложбата бяха: кметът на с. Момчиловци – Сийка Суркова, Председателят и секретарят на читалището, учители и служители на училището, децата и учителите от Детската градина в селото.