Обявление за приключване на обществена поръчка (28.04.2017 г.)