Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“