Госпожа Станка Кабасанова  и участниците в конкурса „С очите си видях бедата“ – Филипа Гунчева, Йордан […]