На 15 септември 2015 г в 9,00 ч се откри новата учебна 2015-2016 година. Кметовете на […]
На 19 и 20 декември 2011 г учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” участваха […]
Щастливи мигове и преживяна радост в дните от проектните дейности 5 – 8 март по проект […]
Великденските празници са част от празничния календар на училището. Учениците от начален етап свиха върбови клонки, […]
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ТЕЧНО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ, ГАЗЬОЛ – МАРКИРАН“ ЗА НУЖДИТЕ […]