ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ТЕЧНО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ, ГАЗЬОЛ – МАРКИРАН“ ЗА НУЖДИТЕ […]